Header image
 
Ureterp & "Aan slag "  
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 

Welkom op de website van bridgeclub "Aan Slag".

 

Wij bridgen op donderdagavond vanaf 19.15h in de Brede School in de Drait, Flevo 190 in Drachten.  Tel. 0512 524030  
 
Speeldata 2021-2022: 
 
1e sessie : 30 september, 14 oktober, 28 oktober, 11 november, 25 november, 9 december  
2e sessie : 16 december (lustrum), 23 december, 6 januari, 20 januari  
3e sessie : 3 februari, 17 februari, 3 maart, 17 maart, 31 maart, 7 april  
 
 

Afzeggen: op de speeldag tussen 10.00 uur en 11.00 uur bij Herma de Vries, tel.06-21574589. In principe zelf een vervanger zoeken en doorgeven aan Herma.

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter : Roel de Vries tel. 06-51539525

Secretaris : Marian de Vries mariandevh@hotmail.com tel. 0512-513572/06-23127145

Penningmeester: Els Joling tel. 0512-785886 / rek.no. NL29INGB 065.76.21.862 t.n.v. Bridgeclub "Aan Slag"

Rekenmeesters: Winston Korsten Reserve:Herma de Vries

Arbitrage : Herma de Vries